Enkel verdivurdering

Enkel verdivurdering er en svært kortfattet beskrivelse som gir en indikasjon på pris og skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling eller en endelig verdifastsettelse av markedsverdien. Her tas det utgangspunkt i allerede oppmålte arealer hvor kunden er ansvarlig for å oppgi dette, arealet sjekkes eventuelt av takstmann opp mot Eiendomsverdi.no. På generelt grunnlag anbefales en ordinær verditakst, men i enkelte tilfeller kan en enkel verdirapport være tilstrekkelig.