Byggelånsoppfølging

Banken ønsker informasjon for å vurdere boligens verdi når du skal søke om lån til å bygge ny bolig.

En forhåndstakst er basert på hva som er antatt verdi av boligen når den står klar til bruk.

Når du skal bygge bolig er det vanlig å ha en plan sammen med banken for å fastsette rammene for lån og bolig. Deretter må du innhente en forhåndstakst som legges til grunn for byggelånet. Videre vil banken gjerne ha en oversikt over fremgangen og da er det nødvendig med en byggelånsoppfølging som kan informere om hva som er tilført i verdi ut i fra hvor mye som er utbetalt/fakturert.

Oppfølgingen varierer mellom 1-5 ganger medregnet forhåndstakst og sluttakst. Når boligen er ferdig erstattes forhåndstaksten med sluttakst/verditakst. Dette krever en befaring og til slutt vil byggelånet bli omgjort til et vanlig boliglån.